Salgsvilkår

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett, herunder avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

Partene
Selger er :Foreldreveilederne Innlandet AS org. 924676728 epost: post@foreldreveilederne.no, tlf:92407596/97705485S og betegnes i det følgende som selger/selgeren
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved påmelding til kurs eller etter veiledning har forekommet. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Ved betaling med Vipps, blir beløpet trukket direkte fra kjøpers konto ved påmelding/betaling.Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering
Kjøper får bekreftelse på påmelding via mail umiddelbart etter registrering. Påmeldingen er bindende, men selger kan velge å avlyse kurs, om det er for få deltagere som har meldt seg på.
Da skal selger tilby veiledning eller tilbakebetale påmeldingsavgiften. Ved veiledning, så må avbestilling av timen gjøres 24 timer før, for å unngå å betale for timen.

Angrerett
Det er normalt ikke angrerett på påmelding til kurs, da dette ansees som bindende.

Mangel ved varen-kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Dersom selgeren ikke holder kurset eller gjennomfører veiledning som avtalt mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/ eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig ( for eksempel epost). Kjøper kan reklamere på tjenesten innen rimelig tid, tidsnok innen 2 mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde bli oppdaget.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jfr.pkt.9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23.400.500 eller www.forbrukerradet.no