Foreldrekurs

Emosjonsfokusert ferdighetstrening

På våre kurs vil du få kunnskap om og øvelse i hvordan du best kan møte ditt barns følelser. Kurset egner seg for alle foreldre som ønsker å bli tryggere i omsorgsrollen.

På kurset får du innføring i fire sentrale og nyttige ferdigheter. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden EFST, som er en anerkjent vitenskapelig metode.

  • Empatisk validering: Hvordan møte følelser hos barnet ditt på en en god måte, som lærer barnet å forstå, tåle og kunne håndtere egne følelser.
  • Reparasjon: Hvordan si unnskyld til barnet ditt og reparere når situasjoner blir vanskelige.
  • Grensesetting: Hvordan sette grenser for barnet ditt på en tydelig og samtidig sunn/fleksibel måte.
  • Følefeller- håndtering av egne følelser: Hvordan dine egne følelser påvirker deg i foreldrerollen, og hvordan du kan jobbe med dette.

Kurset er opplevelsesbasert med en blanding av teori, oppgaver og øvelser.

Målgruppe: Foreldre/foresatte. Ansatte i barnehage, skole, PP-tjeneste, helsestasjon, barnevernstjeneste og andre som arbeider med barn/ungdom.