Rose Marie Higdem

Utdannet barnehagelærer med master i spesialpedagogikk med fordypning i rådgivning og veiledning. Jeg har grunnutdannelse i nevropedagogikk og er Marte Meo terapeut. Lang og bred erfaring fra barnehage, skole, PP tjenesten og Statped. Har jobbet med utredning av barn, veiledning og kurs til foreldre, lærergrupper og barnehagepersonell, innen emosjonsfokusert veiledning, traumebasert omsorg, samspill/kommunikasjon, språklige, sosiale og atferdsmessige vansker, skolevegring, sammensatte lærevansker, nevrobiologiske tilstander samt ervervede hjerneskader. Har bred utredningskompetanse, blant annet av dysleksi.

Ida Aaslund

Utdannet helsesykepleier, veileder og Marte-meo -terapeut. Lang og bred erfaring fra helsestasjon, skole og PP tjeneste. Har jobbet med veiledning og oppfølging av foreldre, familier og barn både forebyggende og de som opplever utfordringer. Kompetanse innen emosjonsfokusert veiledning, samspill/kommunikasjon, barns psykiske helse og utvikling, sosiale vansker, atferdsvansker og søvnvansker.