Informasjon om

Emosjonsfokusert ferdighetstrening

Opplever du situasjoner hvor tålmodigheten din tar slutt, eller du blir usikker på hvordan håndtere barnets følelser på en god måte?

Foreldrerollen kan være utfordrende. Det er krevende å skulle møte barnets følelser på en god måte, samtidig som man skal håndtere sine egne følelser. Noen ganger oppstår det situasjoner det vi som voksne ikke klarer å reagere slik vi ønsker ovenfor barnet. Barnet har kanskje vært sint eller engstelig, og du som voksen har kjent deg rådvill, maktesløs eller bekymret? Det kan tære på familiens trivsel og overskudd, hvis slike mønstre vedvarer over tid. Uansett hvilke mønstre din familie er i, vet vi at det går an å gjøre endringer.

Emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST), bygger på kunnskap og senere års forskning om følelsenes betydning. Hvordan vi, -både barn og voksne,- tenker og handler i ulike situasjoner er i stor grad styrt av følelser.  At foreldre og voksne forstår og anerkjenner barns følelser har vist seg å være viktig for at barnets utvikling på mange områder.

Sentrale temaer på våre kurs, foredrag og i veiledning,  er kunnskap og ferdigheter som anerkjennelse (validering) av følelser, grensesetting, reparasjon og arbeid med egne følelser som foreldre/voksne. Emosjonsfokusert ferdighetstrening er forankret i en tro på at foreldre og omsorgspersoner er de som kan støtte barnet best mulig i sin utvikling.  Med ny kunnskap og ferdigheter vil du kunne møte barnet på en trygg og utviklingsfremmende måte. Vi vet at alle foreldre og voksne vil, -og vi har tro på at alle kan.

EFST er en anerkjent metode, og forskning har vist at dette er en svært effektiv metode for å bedre samspillet mellom voksne og barn.

Les mer her: https://psykologisk.no/2019/03/hva-skjer-i-emosjonsfokusert-foreldreveiledning/