Har du noen ganger sagt til barnet: «Opp igjen, det gikk bra» eller «Ta deg sammen, -det er ikke noe å gråte/skrike for»?  De fleste foreldre kan nok kjenne seg igjen i dette.

Det er ikke unormalt om du som mor/far iblant har kjent på frustrasjon og kort lunte, når barna sutrer, gråter eller er sinte.  Eller når tenåringen klager på alt du gjør/ ikke gjør.  Noen ganger har du kanskje sagt til barnet at det skal slutte å gråte, være sint, klage?  Eller du har reagert med å bortforklare og overse følelser hos barnet. Dette gjør vi ofte uten å tenke over det. Vi vil gjerne at barna skal ha det bra, være fornøyde, og derfor er vi ofte raske med å trøste eller komme med råd/løsninger. Vi har gode intensjoner, – vi vil beskytte barna mot det som er vondt.

Å møte ubehagelige følelser hos barn på en god måte er ikke alltid lett.

Vi har ofte selv en oppvekst der det ikke var så vanlig at foreldre snakket om følelser med barna. Selv om det de senere år er blitt mer bevissthet rundt dette, har mange foreldre lite erfaring med å snakke om følelser. Når vi er slitne, stresset eller har sovet lite, klarer vi ikke alltid å være den mor/far vi ønsker å være og vet vi burde være.

Barn tåler godt at vi ikke alltid håndterer situasjoner på en god måte.

Men hvis denne måten å møte barnets følelser på, skjer i mange situasjoner kan det bli problematisk. Barn lærer ikke å kjenne igjen og forstå egne følelser hvis de blir bortforklart, oversett eller forsøkt stoppet. De kan få en opplevelse at mor/far ikke forstår meg.  Eller at det jeg føler ikke er riktig eller aksepter. Barn kan dermed kjenne seg alene, avvist eller skamfulle, fordi de føler som de gjør. Barnets følelser blir ikke mindre eller forsvinner, fordi vi ber dem om det.

Å forstå følelser er viktig.

De senere år har det blitt mer fokus og kunnskap om hvilken betydningen følelser har for senere i livet å håndtere motgang, for sosial kompetanse og robusthet.  Alle dagligdagse hendelser er gode situasjoner som du kan bruke for at barnet skal lære om egne og andres følelser.  Når voksne snakker om følelser og hva som skjer i kroppen og i hodet når man blir sint, lei seg, glad eller redd, vil det gi barnet økt forståelse av seg selv og etter hvert evne til å regulere egne følelser.  Barnet lærer hvilke følelser det kjenner på, å uttrykke de på en måte som aksepteres av andre, og at man får hjelp/støtte ved å snakke om hvordan man har det.

Hvordan møte barns følelser, – 6 tips:

  1. Se og legg merke til hva barnet føler. Vær nysgjerrig på hva som skjer inni barnet. Når barnet viser sinne på utsiden, – kanskje hun/han egentlig er lei seg eller utrygg? Dette kan vi alle trene på, -å vise interesse for følelsene til de rundt oss.
  2. Sett ord på barnets følelser, både det som er vondt, og også glede. Signaliserer at du forsøker å forstå hva barnet føler med ord, tonefall og ansiktsuttrykk. Mange følelsesuttrykk hos barn kan være uventede og vanskelig å forstå, men prøv allikevel å foreslå/gjette hva du tror det kan være.
  3. Vis aksept og anerkjennelse for barnets følelser. Bekreft at det er ok at barnet føler som det gjør. Signalisere til barnet at det han/hun føler gir mening. Eks:»Ikke rart at/klart at du er sint/lei deg/redd, fordi…..» En slik anerkjennelse av andres følelser kaller vi gjerne validering (gyldiggjøre).
  4. Unngå å gå for «den lyse siden». Om barnet forteller at ingen vil leke med henne, er det fort gjort at vi voksne svarer at det ikke stemmer. Prøv allikevel å anerkjenn det barnet faktisk føler, ikke hva du skulle ønske at det følte.
  5. Bytt ut «men» med «fordi» (se eks. punkt 3). Validering inneholder aldri bruk av «men». Hvis du legger til et «men» etter at du har validert, vil det ta bort betydningen av det du har sagt.
  6.  Møt behovet bak følelsen. Enten det er barnets behov for trøst, trygghet eller å sette grenser for seg selv. Det er ikke det samme som å løse problemet, men å gi følelsen det den trenger. Ulike følelser trenger å bli møtt på ulike måter, – barn trenger ikke det samme om det er trist som når det er sint. Å forstå og validere følelser, innebærer ikke at barnet alltid skal få viljen sin. Grensesetting blir ofte lettere når vi validerer følelsen først.

Ønsker du å lære mer om dette? På våre kurs, foredrag og veiledning får du mer kunnskap og praktiske ferdigheter i hvordan du kan møte barns følelser på en god måte, – med validering.
Meld deg på kurs her: https://foreldreveilederne.no/vare-kurs/