Hvordan vi forholder oss følelsesmessig til barnet vårt, beror mye på hva slags foreldrestil vi har.

Og foreldrestilen er igjen, bevisst eller ubevisst, påvirket av flere faktorer. Dette kan være den gjeldende kultur, egne erfaringer fra barndommen, verdier og holdninger vi har tilegnet oss, samfunnets normer, påvirkning fra venner og familie. Det kan være nyttig å utforske seg selv litt, for å kunne bli litt kjent med hva som ligger til grunn for de grensene vi setter/ ikke setter for barnet, hvorfor vi trigges, ikke trigges i relasjon til barnet, osv. En nyttig, og ofte brukt metode for å forske litt i sin egen oppdragerstil, er å bruke dyremodeller som symbol/bilde.

Emosjonell stil – hvordan forholder du deg til følelser

Maneten: Livlig, engasjert og varm. Mye følelser og kan bli overveldet, veldig engstelig, dypt fortvilet eller rasende sint overfor barnet. Grenser: Tar inn alt for mye og slipper for mye ut.

Strutsen: Rolig, rasjonell og forutsigbar. Unngår følelser (egne og barnets). Grenser: Slipper lite inn og gir lite.

St. Bernards-hund, – balansert emosjonell stil: Varm og rolig, God regulering av egne følelser, ser og møter barnets emosjonelle behov. Grenser: Fleksible.

Omsorgsstil – hvordan forholder du deg til barna dine

Kenguru: til stede, kjærlig og beskyttende. Kan blir overbeskyttende, invaderende, ønske å skjerme barna fra livets utfordringer og vonde følelser. Utydelig grensesetting, helikopterforeldre, curlingforeldre

Neshorn: Tydelig, konsekvent og opptatt av å gi barnet mestringsfølelse. Kan bli avvisende og kontrollerende.  Rigid og streng i grensesetting.

Delfin, – balansert omsorgsstil: Trygg veiviser som balanserer mellom å støtte og lede, hjelper barnet til å bli selvstendig.

Hvilket dyr beskriver deg best som forelder?

Måten å se dette på, kan bidra til å bli klar over hvem vi er som foreldre. Da kan vi også bli i stand til å utforske hva som gir næring til mitt «dyr», og å endre på det som kanskje bidrar negativt til barnets utvikling. Det er ofte også slik at barnet opplever to ulike foreldrestiler, da foreldre sannsynligvis ikke er like i sin væremåte overfor barnet. Det kan være en utfordring, men også en styrke, om vi tar oss tid til å utforske hva som kjennetegner vår foreldrestil og anerkjenner den andres ståsted. Da har dere mulighet til i fellesskap å utvikle ferdighetene deres som foreldre og også styrke parrelasjonen.

For å lære mer om dette og å øve på foreldreferdigheter, anbefaler vi våre foreldrekurs, og/eller veiledning. 

 

Referanse: A.H.V.Hagen, B.Austbø, V.Hjelmseth, J.Dolhanty: Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Gyldendal 2019