Hvordan forstå følelser?

Kanskje har denne påsken vært litt annerledes for deg og familien? Forventninger og tradisjoner har muligens ikke blitt som tidligere år. Når vi i flere uker har levd tett på hverandre innad i familien, er det ikke så rart at vi kan kjenne på ubehagelige følelser hos oss selv og hos andre i denne perioden.  Det er helt normalt at vi kan føle uro, bekymring, savn, slitenhet, irritasjon eller sinne.  Samtidig kan vi oppleve glede og at det er godt å kunne tilbringe mer tid sammen med våre nærmeste.

Følelser er viktige og nyttige fordi de gir oss signaler om hvordan vi har det. Følelser er et slags «kompass» som gir oss en retning på hva vi eller våre barn trenger. For eksempel ved tristhet, har barn behov for nærhet/trøst. Følelsene får oss til å gjøre noe/handle. Når vi føler sinne, vil vi ofte prøve å forsvare oss, si fra, sette egne grenser. Følelser er kroppslige, for eksempel ved frykt kjenner vi hjertet banke, musklene spenne seg, og vi kan få vondt i magen.

Barns følelser kan mange ganger være vanskelig å forstå og legge merke til.

Utad kan barn vise noe annet enn det de egentlig føler og har behov for. For eksempel hvis barn er utrygge, kan de utad dekke over ved å bli sinte. Det kan være utfordrende å møte sterke følelser hos barn på en god måte.  Samtidig kan våre egne følelser som voksen komme i veien for å handle slik vi ønsker ovenfor barna våre. Følelser kan også skape trøbbel for både barn og voksne ved at de får oss til å si eller gjøre ukloke ting.

Hovedbudskapet i dette innlegget er at ingen foreldre gjør det som er riktig hele tiden.

Det er ikke så rart at du som forelder ikke alltid klarer å forstå og anerkjenne barnets følelser, – det er vanskelig. Vær litt raus med deg selv som mor/far, tillat deg å feile iblant. Det viktigste er at barnet opplever at du prøver å forstå. I stedet for å unngå følelsene, forsøk å aksepter og tillat at barnet ditt å ha ulike følelser.

Og det er ingen skam å be om veiledning, snakk med noen, del dine følelser som forelder med andre.

Foreldreveilederne Innlandet tilbyr kurs og foredrag både for foreldre og fagpersoner. Les mer her: https://foreldreveilederne.no/vitilbyr/

Innlegget er et utdrag av deler av kurset «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre»